ทับทิมสยาม

ทับทิมสยาม

  คุณดำรงศักดิ์ วิรยศิริ เจ้าของสวนบ้านวังทอง เลขที่ 90 หมู่ที่ 4 ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. (056) 771-430 เป็นเกษตรกรรายหนึ่งที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม บนพื้นที่เพียง 10 ไร่เศษ แต่มีการปลูกพืชหลากหลายชนิดในแปลงเดียวกัน มีการจัดการเรื่องการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีรายได้หมุนเวียนเข้ามาทุกวัน คุณดำรงศักดิ์ วิรยศิริ ยังมีความเชี่ยวชาญในการ “พัฒนาพันธุ์พืช”

              หลายคนไม่ทราบว่า ฝรั่ง ไม่มีเมล็ดพันธุ์ “บางกอกแอ๊ปเปิ้ล” เป็นฝรั่งไทย ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ และเจ้าของฝรั่งพันธุ์นี้ก็คือ คุณดำรงศักดิ์ วิรยศิริ และความก้าวหน้าของการพัฒนาสายพันธุ์ฝรั่งไม่ได้หยุดลงแค่นั้น ปัจจุบัน คุณดำรงศักดิ์ ได้ประสบความสำเร็จในการผสมพันธุ์ฝรั่ง ได้ฝรั่งพันธุ์ใหม่ขึ้นมาอีกหลายสายพันธุ์ อาทิ สามสีกรอบ แดงสยาม ทับทิมสยาม ฯลฯ
อ่านเพิ่มเติม