ทับทิมสยาม

ทับทิมสยาม

  คุณดำรงศักดิ์ วิรยศิริ เจ้าของสวนบ้านวังทอง เลขที่ 90 หมู่ที่ 4 ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. (056) 771-430 เป็นเกษตรกรรายหนึ่งที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม บนพื้นที่เพียง 10 ไร่เศษ แต่มีการปลูกพืชหลากหลายชนิดในแปลงเดียวกัน มีการจัดการเรื่องการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีรายได้หมุนเวียนเข้ามาทุกวัน คุณดำรงศักดิ์ วิรยศิริ ยังมีความเชี่ยวชาญในการ “พัฒนาพันธุ์พืช”

              หลายคนไม่ทราบว่า ฝรั่ง ไม่มีเมล็ดพันธุ์ “บางกอกแอ๊ปเปิ้ล” เป็นฝรั่งไทย ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ และเจ้าของฝรั่งพันธุ์นี้ก็คือ คุณดำรงศักดิ์ วิรยศิริ และความก้าวหน้าของการพัฒนาสายพันธุ์ฝรั่งไม่ได้หยุดลงแค่นั้น ปัจจุบัน คุณดำรงศักดิ์ ได้ประสบความสำเร็จในการผสมพันธุ์ฝรั่ง ได้ฝรั่งพันธุ์ใหม่ขึ้นมาอีกหลายสายพันธุ์ อาทิ สามสีกรอบ แดงสยาม ทับทิมสยาม ฯลฯ

              “บางกอกแอ๊ปเปิ้ล” ฝรั่งไม่มีเมล็ด ผลงานที่น่าภูมิใจ “ฝรั่ง” จัดเป็นผลไม้ที่คนไทยนิยมบริโภคกันทั่วไป และมีคุณค่าทางอาหารสูง นอกจากนั้น ยังจัดเป็นผลไม้ที่ปลูกง่ายและให้ผลผลิตได้ทั้งปี ในอดีตพันธุ์ฝรั่งที่เกษตรกรนิยมปลูกและคนไทยรู้จักดีก็คือ พันธุ์แป้นสีทอง เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตดก ผลใหญ่ และมีรสชาติดี หรือแม้แต่ฝรั่งที่นิยมปลูกในอดีต อาทิ พันธุ์กลมสาลี่ พันธุ์เย็น 2 ฯลฯ ล้วนแต่เป็นพันธุ์ฝรั่งที่มีการกลายพันธุ์มาจากการเพาะเมล็ด ซึ่งมีความแตกต่างจากฝรั่งพันธุ์เดิม

              “บางกอกแอ๊ปเปิ้ล” เกิดจากการผสมพันธุ์ด้วยฝีมือมนุษย์ และจัดเป็นฝรั่งไม่มีเมล็ดสายพันธุ์แรกของไทย โดย คุณดำรงศักดิ์ ผู้ผสมพันธุ์เป็นผลสำเร็จเป็นครั้งแรก เมื่อ ปี 2525 และได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ เป็นที่ยอมรับกันว่า ฝรั่งไม่มีเมล็ดพันธุ์นี้ เป็นฝรั่งที่มีรสชาติอร่อยที่สุด แต่มีจุดอ่อนตรงที่ติดผลยาก ทำให้มีเกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกกันน้อย

              “สามสีกรอบ” ฝรั่งลูกผสมฝีมือคนไทย คุณดำรงศักดิ์ เป็นเกษตรกรที่คลุกคลีกับการพัฒนาพันธุ์ฝรั่งมานานกว่า 25 ปี และเป็นเจ้าของฝรั่งไร้เมล็ดบางกอกแอ๊ปเปิ้ลที่ประสบความสำเร็จในการผสมพันธุ์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2519 ตั้งแต่นั้นมา คุณดำรงศักดิ์ ได้ทุ่มเทในการพัฒนาสายพันธุ์ฝรั่งโดยมีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาสายพันธุ์ฝรั่งเพื่อการบริโภคสดให้เนื้อมีสีแดงแทรกอยู่ในผล และมีรสชาติหวานกรอบ ให้ผลผลิตดก ซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้วฝรั่งที่มีเนื้อสีแดงเกือบทั้งหมดจะมีลักษณะของเนื้อนิ่ม และส่วนใหญ่จะใช้ในการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรเป็นหลัก

              สิ่งที่น่ายกย่องสำหรับ คุณดำรงศักดิ์ คือได้มีความพยายามในการพัฒนาสายพันธุ์ฝรั่งที่มีเนื้อสีแดง ผลเล็ก และเนื้อนิ่ม ใช้เวลานานนับ 10 ปี จนได้ฝรั่งสายพันธุ์ใหม่ที่มีเนื้อแดง ผลใหญ่ และเนื้อกรอบ ได้ตั้งชื่อว่า “สามสีกรอบ” จัดเป็นฝรั่งลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ของโลกที่เกิดจากการผสมพันธุ์ด้วยฝีมือคนไทย ไม่ได้เกิดจากการกลายพันธุ์จากการเพาะเมล็ด ฝรั่งพันธุ์นี้เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์แดงบางกอก ซึ่งมีเนื้อสีแดงและกรอบ กับฝรั่งพันธุ์แป้นสีทอง ซึ่งให้ผลผลิตดกและมีขนาดของผลใหญ่ มีรสชาติดี ใช้เวลานานถึง 4 ปี ผสมพันธุ์ได้ฝรั่งสายพันธุ์ใหม่ “สามสีกรอบ”

              ช่วง ปี 2539 คุณดำรงศักดิ์ ได้มาช่วยงานที่ บริษัท จุลไหมไทย จำกัด และได้ใช้ที่ดินของบริษัท ในพื้นที่ ประมาณ 10 ไร่เศษ ปลูกไม้ผลเพื่อส่งไปขายที่ร้าน และได้เริ่มการผสมพันธุ์ฝรั่งโดยเน้นสายพันธุ์ที่เป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค โดยมีความตั้งใจว่า ฝรั่งลูกผสมพันธุ์ใหม่จะต้องเป็นพันธุ์ฝรั่งเพื่อการบริโภคสด ที่มีเนื้อสีแดงอยู่ภายในผล และมีรสชาติหวานกรอบ

              คุณดำรงศักดิ์ ได้ใช้เวลานานถึง 4 ปี จึงประสบความสำเร็จ โดยเริ่มต้นผสมพันธุ์ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา โดยใช้ฝรั่งแดงพันธุ์แดงบางกอกเป็นพ่อและใช้ฝรั่งพันธุ์แป้นสีทองเป็นแม่ และยังได้สลับการผสมพันธุ์ด้วยการใช้พันธุ์แดงบางกอกเป็นแม่และใช้พันธุ์แป้นสีทองเป็นพ่อ สำหรับประวัติความเป็นมาของฝรั่งพันธุ์แป้นสีทองนั้นหลายคนทราบดีว่า เป็นฝรั่งที่มีลักษณะเด่นมากตรงที่มีขนาดของผลใหญ่มาก และให้ผลผลิตดก บางผลเลี้ยงให้มีน้ำหนักผลมากกว่า 1 กิโลกรัม และมีรสชาติดี ขั้วผลของฝรั่งพันธุ์นี้มีขนาดใหญ่และหัวบุ๋มกว่าฝรั่งกลมสาลี่

              เป็นที่น่าสังเกตว่า เมื่อต้นฝรั่งมีอายุต้นมากขึ้น ลักษณะของผลจะเปลี่ยนรูปร่างจากกลมเป็นกลมแป้นและมีกลีบขึ้นคล้ายฟักทอง ซึ่งแม่ค้าจะชอบผลฝรั่งที่มีลักษณะนี้มาก เพราะขายได้ราคาดี เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย และมีการขยายพื้นที่ปลูกในเชิงการค้ากันมากในขณะนั้น เมื่อ คุณบุญช่วย จรดล เจ้าของฝรั่งพันธุ์แป้นสีทองได้ส่งผลผลิตเข้าประกวด ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานวันเกษตรแห่งชาติหลายปีที่ผ่านมา

              ลักษณะเด่นของฝรั่งลูกผสม “สามสีกรอบ” ทางคณะของชมรมเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรได้มีโอกาสดูสภาพแปลงปลูกจริงของฝรั่งสายพันธุ์นี้ ที่มีอายุต้น ประมาณ 1 ปี จะต้องยอมรับว่าให้ผลผลิตดกมาก ดกไม่แพ้พันธุ์แป้นสีทองและพันธุ์กลมสาลี่ โดยปกติแล้วเกษตรกรที่ปลูกฝรั่ง “สามสีกรอบ” ด้วยกิ่งตอนหรือกิ่งทาบเพียง 3 เดือน จะเริ่มให้ผลผลิตแล้ว (การขยายพันธุ์ฝรั่งส่วนใหญ่จะใช้วิธีการตอน และที่สวนบ้านวังทอง ของ คุณดำรงศักดิ์ วิรยศิริ จะใช้วิธีการทาบกิ่ง)

              คุณดำรงศักดิ์ ได้ให้เหตุผลว่า การตอนกิ่งจะทำได้รวดเร็วก็จริง แต่เมื่อตัดกิ่งมาแล้วจะต้องนำมาชำจนออกราก ถึงจะนำไปจำหน่ายได้ แต่ถ้าใช้วิธีการทาบกิ่ง เมื่อตัดกิ่งทาบลงมา จะนำไปปลูกได้ทันที เมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที่จะติดผลดกมากและเมื่อมีการบำรุงรักษาที่ดีพอประมาณและไม่ปล่อยให้ผลผลิตดกจนเกินไป สามารถเลี้ยงผลให้มีน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า 1 กิโลกรัม ต่อผล เมื่อดูจากลักษณะภายนอกของฝรั่ง พบว่า มีลักษณะคล้ายกับฝรั่งพันธุ์แป้นสีทอง และเมื่อผ่าดูลักษณะภายในจะพบว่า มีเนื้อสีชมพูอมแดงแทรกอยู่ภายในผล ดึงดูดทำให้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญเมื่อได้รับประทานแล้วจะพบว่ามีรสชาติหวาน กรอบ อร่อยมาก คือหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย

              หลายคนบอกว่า มีรสชาติใกล้เคียงฝรั่งไทยโบราณ หรือฝรั่งขี้นก ที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว แต่เนื้อของพันธุ์จะหนากว่ามาก นอกจากการบริโภคสดแล้ว ผลผลิตยังสามารถส่งเข้าเพื่ออุตสาหกรรมแปรรูปได้อีก เท่าที่ผู้เขียนเดินสำรวจในแปลงปลูกฝรั่งสายพันธุ์นี้ ในเรื่องของการให้ผลผลิตจะต้องยอมรับว่ามีความดกไม่แพ้ฝรั่งการค้าสายพันธุ์อื่นๆ และถ้ามีการบำรุงรักษาที่ดี ให้ปุ๋ยถึงและน้ำถึง (แปลงปลูกฝรั่งกรอบสามสี ของ คุณดำรงศักดิ์ วิรยศิริ จะมีการบำรุงรักษาพอประมาณเท่านั้น) จะเป็นฝรั่งพันธุ์ทางการค้าอีกสายพันธุ์หนึ่งที่น่าส่งเสริมให้มีการขยายพื้นที่ปลูก และเป็นฝรั่งอีกทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภค

              การทำสวนฝรั่งให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพดีนั้น นอกจากได้สายพันธุ์ที่ดีมาปลูกแล้ว จะต้องให้ปุ๋ยถึงและน้ำถึง รวมถึงมีการตัดแต่งกิ่งอย่างสม่ำเสมอด้วย การปลิดผลอ่อนที่ติดดกมากเกินไปทิ้งบ้าง การป้องกันและกำจัดโรคแมลงที่มีประสิทธิภาพจึงจะได้ผลผลิตฝรั่งที่มีคุณภาพดี ที่ใครๆ ก็ต้องการ ความสำเร็จในการปลูกฝรั่งไม่ได้อยู่ที่เมื่อปลูกไปแล้วให้ต้นฝรั่งดกอย่างเดียว แต่จะต้องเน้นที่คุณภาพเป็นสิ่งสำคัญด้วย เพราะคุณภาพของผลผลิตจะเป็นหลักประกันเรื่องราคาที่ชาวสวนจะได้รับเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน และอย่าลืมช่วยกันส่งเสริมและรณรงค์ให้คนไทยบริโภคฝรั่งสดกันมากๆ ฝรั่งเป็นผลไม้ที่มีความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง (จะต้องมีการห่อผล) เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง ชีวิตจะเป็นสุขและเป็นผลไม้ที่มีราคาไม่แพง

              เป้าหมายในอนาคต ฝรั่งลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ที่มีขนาดของผลใหญ่ เนื้อสีแดง เนื้อกรอบ และไม่มีเมล็ด ในพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 10 ไร่ ที่คุณดำรงศักดิ์ได้ปลูกต้นไม้หลากหลายชนิด ซึ่งจัดประเภทของต้นไม้ที่ปลูกเป็นกลุ่มโดยยึดหลักของการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เฉพาะฝรั่งเพียงชนิดเดียวมีอยู่หลายสายพันธุ์ ตั้งแต่ฝรั่งจีนหรือฝรั่งแคระที่มีขนาดของผลเท่าหัวแม่มือ และจัดเป็นฝรั่งโบราณที่เกือบสูญพันธุ์ไปแล้ว หลายคนนำมาเป็นไม้ประดับ เพราะมีลักษณะของใบเป็นจีบสวยงามและเป็นสายพันธุ์ฝรั่งที่มีขนาดของผลเล็กมาก เมื่อผลแก่จะมีสีขาวและรสชาติหวาน กรอบ อร่อย รับประทานได้ทั้งเมล็ด คุณดำรงศักดิ์ ได้ปลูกอนุรักษ์ไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการผสมพันธุ์ในอนาคต

              ที่ สวนเกษตรศิลป์ ของ คุณศิลป์ ศัลยพงษ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้พันธุ์ฝรั่งจีนมาปลูกไว้เพียง 1 ต้น และหวงมาก เพราะจัดเป็นพันธุ์ไม้ที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ คุณศิลป์ คาดว่า ในอนาคตจะมีการนำฝรั่งจีนหรือฝรั่งแคระนี้มาส่งเสริมการปลูกเป็นไม้ประดับ เพราะมีใบที่สวยงามและยังจัดเป็นสายพันธุ์ฝรั่งโบราณที่ค่อนข้างทนทานต่อโรคและแมลงไว้ หรือแม้แต่ฝรั่งประดับที่มีใบหลายสี และคุณดำรงศักดิ์ได้บอกว่าเป็นสายพันธุ์เดียวในโลกที่ปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับโดยเฉพาะและมีดอกสีแดงสดสวยงามมาก

              ในแปลงปลูกยังมีฝรั่งไม่มีเมล็ดบางกอกแอ๊ปเปิ้ลเพื่อใช้เป็นการผสมพันธุ์เช่นกัน เป้าหมายในอนาคตคุณดำรงศักดิ์มีความตั้งใจที่จะผสมพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะขนาดของผลใหญ่ เนื้อสีแดง เนื้อกรอบ และไม่มีเมล็ด เป็นสายพันธุ์เพื่อการบริโภคสด และจะต้องค้นหาวิธีการทำให้ติดผลดก ซึ่งในขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากแล้ว คาดว่าในอนาคตประเทศไทยจะมีฝรั่งไม่มีเมล็ดลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ที่มีการติดผลดกกว่าพันธุ์บางกอกแอ๊ปเปิ้ลและรสชาติดีกว่า

              ฝรั่งลูกผสม “แดงบางกอก” ซึ่งเป็นฝรั่งสายพันธุ์ลูกผสมที่ คุณดำรงศักดิ์ ได้ผสมพันธุ์เริ่มต้นจาก ซื้อต้นฝรั่งเพาะเมล็ดที่มีความสูงของต้น ประมาณ 1 เมตร เมื่อปี 2519 ในงานไม้ดอกและไม้ประดับที่จัดขึ้น ที่วังสวนผักกาด ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งของสมาคมไม้ดอกไม้ประดับแห่งประเทศไทยในขณะนั้น ซื้อมาในราคา ต้นละ 100 บาท ทราบว่าเป็นฝรั่งประดับที่นำมาจากประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อนำมาปลูกและให้ผลผลิตได้ ฝรั่งที่มีผลขนาดเล็ก เนื้อบางและมีจำนวนเมล็ดมาก

              คุณดำรงศักดิ์ ได้พัฒนาสายพันธุ์เรื่อยมาจนได้พันธุ์ทับทิมแดงสยาม ซึ่งเป็นลูกของต้นฝรั่งประดับจากประเทศฟิลิปปินส์ หลังจากนั้น ได้นำพันธุ์ทับทิมแดงสยามเป็นต้นแม่มาผสมพันธุ์กับพันธุ์แป้นสีทองเป็นต้นพ่อ ลูกผสมออกมา ได้ ต้น ใบ ดอก และสีของผล จากต้นแม่ คือสีแดงทั้งหมด บริเวณหลังใบมีสีแดงน้ำตาล ส่วนของหน้าใบมีสีเขียวออกดำ ดอกมีสีแดงอมชมพูสวยงามมาก ลำต้นสีแดง ขณะที่ติดผลอ่อนสีของผลมีสีน้ำตาลดำ และเมื่อผลแก่สีของผลจะจางลงเป็นสีน้ำตาลแดง ผลแก่มีลักษณะทรงผลคล้ายกับฝรั่งเวียดนาม เนื้อมีสีแดง รสชาติหวานและกรอบ มีกลิ่นของฝรั่งขี้นก และจัดเป็นฝรั่งที่ให้ผลดกไม่แพ้สายพันธุ์อื่น

              คุณดำรงศักดิ์ ย้ำว่า ฝรั่งแดง ถือว่าเป็นผมคนเดียวที่ทำ เพราะผมเป็นคนเริ่มต้น ถ้าเป็นฝรั่งสายพันธุ์ใบแดงๆ นั้น ก็มาจากผม ปัจจุบัน ได้ฝรั่งแดงลูกผสมพันธุ์ใหม่ล่าสุด คือ “ทับทิมสยาม” ซึ่งใช้เวลานานกว่า 30 ปี โดยใช้ฝรั่งแดงบางกอกเป็นแม่และใช้ฝรั่งพันธุ์บางกอกแอ๊ปเปิ้ลเป็นพ่อ ทรงผลออกกลม เนื้อมีสีแดง รสชาติหวาน กรอบ อร่อยมาก

m

“ทับทิมสยาม ต้นใหม่ล่าสุด” ผลมันใหญ่ขึ้น ผลมีขนาดใหญ่สุดถึง 1 กิโลกรัม เป็นต้นใหม่ล่าสุด ถือเป็นชั่วสุดท้าย คือผมใช้ชื่อฝรั่งทับทิมสยามเป็นแม่มาตลอด ซึ่งมันมีหลายเบอร์ เบอร์ก่อนหน้านี้ผลมันยังไม่ใหญ่มาก คือกลางๆ แต่เบอร์ล่าสุดผลใหญ่สุดถึง 1 กิโลกรัม เนื้อกรอบ แข็ง หนา รสชาติหวาน เนื้อละเอียด ไม่ฝาดเลย อร่อยมาก

BY…KRUNAMKHANG

 

 

สามารถดูเอกสารอ้างอิงได้ที่นี่

 http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05022010356&srcday=&search=no

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s